Dwumiesięcznik „Palimpsest” prezentuje publikacje nowe, powstałe współcześnie. Wzajemne linki łączą go ze stroną „Zeszyty”, gdzie Czytelnik znajdzie artykuły na zbliżony temat wybrane z dawnych numerów kwartalnika.


Palimpsest nr 5 poświęcamy GUSTAWOWI HERLINGOWI-GRUDZIŃSKIEMU w setną rocznicę jego urodzin. Teksty naszych autorów ukazują postać pisarza z różnych perspektyw.

W Palimpseście również czytelnicze podsumowanie mijającego roku i rekomendacje ciekawych wystaw i książek.