Dwumiesięcznik „Palimpsest” prezentuje publikacje nowe, powstałe współcześnie. Wzajemne linki łączą go ze stroną „Zeszyty”, gdzie Czytelnik znajdzie artykuły na zbliżony temat wybrane z dawnych numerów kwartalnika.


Nadchodzący Palimpsest nr 5 poświęcimy GUSTAWOWI HERLINGOWI-GRUDZIŃSKIEMU w setną rocznicę jego urodzin, w Roku Herlinga-Grudzińskiego ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.