JAN BŁOŃSKI, MAREK EDELMAN, CZESŁAW MIŁOSZ, JERZY TUROWICZ
Ludzkość, która zostaje

Rozmowa Jana Błońskiego, Marka Edelmana, Czesława Miłosza i Jerzego Turowicza.