Niniejszym przedstawiamy podstronę „Zeszyty” prezentującą dawne numery kwartalnika oraz wybrane przez nas artykuły na zbliżony temat, zamieszczone w „Palimpseście”. Dzięki temu poruszona problematyka znajdzie wielostronne oświetlenie, a przypomniany dorobek ,,Zeszytów Literackich” ukaże swoją ponadczasową wartość. Obie podstrony będą sukcesywnie uzupełniane.