Numer 141

JÓZEF CZAPSKI / WITOLD GOMBROWICZ, Korespondencja

Listy Witolda Gombrowicza znajdują się w Archiwum Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tamże przechowywane są listy Józefa Czapskiego z 11 IV 1968, 23 IV 1968, 6 II 1969, które Gombrowicz odesłał nadawcy, prosząc, aby zgodził się na ich publikację w piśmie „Cahiers de L’Herne”, gdzie ukazały się w tłumaczeniu Konstantego A. Jeleńskiego wraz z […]