CZESŁAW MIŁOSZ, Wiersze

Ale książki*

Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty,
Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne,
Niby lśniące kasztany pod drzewem w jesieni,
I dotykane, pieszczone, trwać zaczęły
Mimo łun na horyzoncie, zamków wylatujących w powietrze
Plemion w pochodzie, planet w ruchu.
Jesteśmy – mówiły, nawet kiedy wydzierano z nich karty
Albo litery zlizywał buzujący płomień.
O ileż trwalsze od nas, których ułomne ciepło
Stygnie razem z pamięcią, rozprasza się, ginie.
Wyobrażam sobie ziemię kiedy mnie nie będzie
I nic, żadnego ubytku, dalej dziwowisko,
Suknie kobiet, mokry jaśmin, pieśń w dolinie.
Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone,
Z ludzi, choć też z jasności, wysokości.

1986

CZESŁAW MIŁOSZ

CZESŁAW MIŁOSZ ur. 1911 na Litwie, zm. 2004 w Krakowie. Stały współpracownik „ZL” od 1983 r. Laureat literackiej Nagrody Nobla, 1980. Opublikował Wiersze pół-perskie (Znak), Traktat poetycki z moim komentarzem (WL). Ukazało się 8 tomów jego Pism Zebranych (Znak, WL). Poświęciliśmy mu „ZL” 75 wraz z dodatkiem oraz 3 numery specjalne „ZL” poza serią: Historie ludzkie, I książki mają swój los, Jasności promieniste i inne wiersze. W ostatnim „ZL” 144 ogłosiliśmy jego dotąd nie publikowane wiersze odczytane z rękopisów przez Michała Szymańskiego.


* Copyright © 1987 by The Czeslaw Milosz Estate
Pierwodruk: „Zeszyty Literackie” 1987 (wiosna) nr 18, s. 5–6.
Przedruk: C. Miłosz, Jasności promieniste i inne wiersze, Warszawa,
Zeszyty Literackie, 2005, s. 35.


Zobacz także
JERZY ILLG, Do Czesława Miłosza list trzeci – powrót na Grizzly Peak
MICHAŁ SZYMAŃSKI, W archiwum Miłosza: tajemnicza aktorka
MICHAŁ SZYMAŃSKI, Przedmowa do książki „Konfrontacje”
oraz w tejże: O WITOLDZIE GOMBROWICZU: listy Rity Gombrowicz, Marii Paczowskiej i Konstantego A. Jeleńskiego do CZESŁAWA MIŁOSZA